To muligheder blev overvejet: En mekanisk fjernelse af palleløfteren eller en rampning af magnetfeltet. Rampning var farbar men ikke uden risiko for quench. Den mekaniske fjernelse ville i værste fald kræve et træk på 600kg. Det relativt begrænsede træk skyldes at denne eksperimentelle skanner ikke er skærmet, så feltgradienten på palleløfterens position var ikke mere end 1T/m. Efter grundig planlægning med hjælp fra professionelle, blev mekanisk fjernelse af palleløfteren gennemført. Ved hjælp af et spil og luftpuder frigjordes palleløfteren gradvist af magnetfeltet. Skanneren tog ikke skade af hændelsen, hvilket havde været nærmest utænkeligt for en human helkropsskanner.

Hændelsen kunne have været fatal, og giver anledning til overvejelser: Selv grundigt instruerede personer, der øjensynlig har forstået budskabet, vil ikke nødvendigvis handle derefter. Måske forstås beskeder ikke, eller måske tages de ikke alvorligt nok, så konstant overvågning af udefrakommende er essentielt.