Referat af ekstraordinær generalforsamling, september 2012

Onsdag 19. september 2012 kl 9
MR-afdelingen, afsnit 340, Hvidovre Hospital

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Valg af formand

Tilstedeværende medlemmer: 7

ad 1) Bente Sonne Møller valgtes til dirigent. Lars G. Hanson valgtes til referent.

ad 2) Anders Christensen valgtes enstemmigt og med bifald som ny formand.