Referat af ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans
MR-afdelingen, Hvidovre Hospital, 25. maj, 2011
Tilstedeværende medlemmer: 7

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Valg af et bestyrelsesmedlem.

Ad pkt. 1: Som dirigent valgtes formand Per Åkeson. Selskabets sekretær Lars G. Hanson valgtes til referent.

Ad pkt. 2: Med bifald og som eneste kandidat valgtes enstemmigt fysiker David Alberg Holm fra Region Midtjylland til bestyrelsen.