På selskabets forårsmøde i Ebeltoft afholdtes en række foredrag om MR-sikkerhed. Foredrag fra dagen findes nu på nettet:

Tak til oplægsholderne for dette.