Helle Juhl Simonsen fra Glostrup Hospital har venligt stillet sit vigtige foredrag om MR sikkerhedsundervisning til rådighed for DSMMR hjemmesidens brugere. Foredraget blev holdt ved DSMMRs forårsmøde i 2011.