Referat fra Generalforsamlingen i DSMMR d. 19.2.2015 

 1. Dirigent : Anders Christensen
 2. Formanden Anders Christensens beretning:
  Der har været mange positive tilkendegivelser fra Forårsmødet 2014. Vi vil prøve denne model igen.Mødet i år sammen med ISMRM Nordic Chapter er efter vores mening endt med at have et spændende program. I den forbindelse vil vi anerkende det store arbejde der er lagt i forberedelserne af dette møde – specielt varetaget af Helle Juhl Simonsen.Det har i øvrigt været et stille år uden kurser, men vi arbejder på, at der vil blive afholdt specialkurser i dette år, hvis der er grundlag herfor. Vi finder i denne sammenhæng ikke grundlag for afholdelse af basiskursus på Sjælland, da der eksisterer mange alternative tilbud på dette område. Men måske et basiskursus i Jylland til næste år?Vi har i bestyrelsen diskuteret kommende udfordringer, der ligger i forskellige direktiver – blandt andet omkring MR i medicinsk sammenhæng. Der er som tidligere nævnt ro på udspillet omkring EU-regler.

  Vi har diskuteret hjemmesiden, og der er initiativer i gang omkring opdatering af denne i en simplere form.

  Nye medlemmer der blev godkendt: Kenneth Petersen, Marianne Petersen, Kim Bjerregaard, Jakob Busk Espersen, Bente Vestergård Pedersen, Kiyana Zarnani, Jesper Skov

 3. Det reviderede regnskab blev gennemgået.
  DSMMR regnskab 2014
 4. Kontingentsatserne bibeholdes.
 5. Valg af bestyrelsesformand:
  Anders Christensen ønskede genvalg og blev valgt.
 6. Valg af revisorer: Henrik Lundell og John Hansen blev genvalgt.
 7. Eventuelt:Der blev ønsket retningslinjer for MR skanning af patienter med cocleainplantater. Er det noget DSMMR kan gå ind i?

 

Referent: Bente Sonne Møller