I marts 2013 afholdtes DSMMR Forårsmøde i Vejle med 61 deltagere. Generalforsamling med brunch blev fulgt af et spændende fagligt program. Foredrag omfattede diagnostisk MR  (neurovaskulær, lever og hofter), sikkerhedsaspekter (aktive implantater), anvendelsen af beskrivende radiografer, kvalitetssikring og forskningsmæssige nyskabelser (PET-MR og bevægelsesregistrering). Talere og øvrige deltagere takkes for en rigtig spændende dag og for livlige diskussioner. Forskningsradiograf Dora Zeidler og professor Hartwig Siebner fra afdelinger i henholdsvis Århus og Hvidovre blev nyvalgt til bestyrelsen. Stort tillykke!