Program og vejledning for tilmelding til DSMMRs årsmøde i 2010 er udkommet. Som tidligere kombineres generalforsamling med brunch, hvorefter følger spændende fagligt program. De MR-faglige emner rækker fra spektroskopi i hoved og krop ved overlæge Isabella Björkman-Burtscher til helkropsdiffusion ved overlæge Erik Morre Pedersen, suppleret med en sikkerheds-update leveret af fysiker Søren Haack. På grund af en langtidssygemelding er vi desværre nødt til at foretage endnu en programændring angående foredraget om hvid substans læsioner og demens diagnostik. Vi er meget glade for at afdelingslæge Ellen Garde har kunne træde til med kort varsel. Dagsorden for generalforsamlingen er udsendt til medlemmerne. Der er valg til 2 bestyrelsesposter for en 3 årig periode.