Hvad bør vi lære af MR-ulykker?

I 2001 omkom en amerikansk dreng, da en iltflaske fejlagtigt…

Håb om delvis MR-undtagelse i EU arbejdsmiljødirektiv

I 2004 blev et EU arbejdsmiljødirektiv for arbejde i elektromagnetiske…

Foredrag om MR sikkerhedsundervisning på Glostrup Hospital

Helle Juhl Simonsen fra Glostrup Hospital har venligt stillet…

Slap med skrækken!

I januar skete der et alvorligt MR-relateret uheld på Hvidovre Hospital. Noget større udstyr skulle flyttes fra lokalet, der huser MR-afdelingens eksperimentelle 4.7T skanner. Opgaven krævede brug af palleløfter med passende sikkerhedsafstand til magneten. Denne var kendt, og proceduren var prøvet tidligere. Sikkerhedsmæssige forhold og MR-afdelingens kontrolskema med eksempler på problematiske genstande (herunder palleløftere) var umiddelbart forinden gennemgået med flyttefolkene og underskrevet af disse. Under den fortsatte instruktion forlod en flyttemand imidlertid gruppen uset, og gik i gang på egen hånd. Han valgte at køre palleløfteren ind foran magneten for at vende den - BANG! 65 kg jern var fløjet op i hoftehøjde, og sad nu urokkeligt fast på magneten med et træk på ca. 400 kg. Lykkeligvis kom ingen i klemme.

Foredrag om MR-sikkerhed fra Basiskurset 2010

Nedenfor er indlæg vedrørende MR-sikkerhed fra DSMMRs Basiskursus…

Årlig sikkerheds-updates ved DSMMR forårsmøder

I 2009 havde DSMMRs forårsmøde fokus på MR-sikkerhed. Der var god respons til dette vigtige emne, og indtil videre har bestyrelsen således besluttet at sætte en årlig sikkerheds-update på programmet for forårsmøde.

I 2010 leveredes sikkerheds-foredraget af fysiker Søren Haack.

I 2011 holdt Helle Juhl Simonsen oplæg om blandt andet erfaringer med sikkerhedsundervisning på Glostrup Hospital.

I 2012 fortalte Bente Sonne Møller om bl.a. tandproteser og utilsigtede hændelser.

Indlæg om sikkerhed fra forårsmødet 2009

På selskabets forårsmøde i Ebeltoft afholdtes en række foredrag…