Her er artikler om udvalgte emner af potentiel interesse for medlemmerne. De er ikke nødvendigvis et udtryk for selskabets holdninger. Bidrag er overordentlig velkomne, også hvis det er udenfor de eksisterende kategorier. Har du lyst til at skrive en artikel, bedes du henvende dig til DSMMR bestyrelsen. Alle indlæg vurderes, og bestyrelsen forbeholder sig ret til at afvise indlæg eller kræve revision. Forfatternes identitet skal være bestyrelsen bekendt.
I debat-forummet er der mulighed for at diskutere artikler og andet. At skrive indlæg der kræver at brugerprofil oprettes i eget navn. DSMMR medlemsskab er ikke obligatorisk.

MR snitbilleder af hovedet set forfra (fra Wikipedia)

Hvad bør vi lære af MR-ulykker?

I 2001 omkom en amerikansk dreng, da en iltflaske fejlagtigt…
MR snitbilleder af hovedet set forfra (fra Wikipedia)

Håb om delvis MR-undtagelse i EU arbejdsmiljødirektiv

I 2004 blev et EU arbejdsmiljødirektiv for arbejde i elektromagnetiske…
MR snitbilleder af hovedet set forfra (fra Wikipedia)

Foredrag om MR sikkerhedsundervisning på Glostrup Hospital

Helle Juhl Simonsen fra Glostrup Hospital har venligt stillet…
MR snitbilleder af hovedet set forfra (fra Wikipedia)

Slap med skrækken!

I januar skete der et alvorligt MR-relateret uheld på Hvidovre Hospital. Noget større udstyr skulle flyttes fra lokalet, der huser MR-afdelingens eksperimentelle 4.7T skanner. Opgaven krævede brug af palleløfter med passende sikkerhedsafstand til magneten. Denne var kendt, og proceduren var prøvet tidligere. Sikkerhedsmæssige forhold og MR-afdelingens kontrolskema med eksempler på problematiske genstande (herunder palleløftere) var umiddelbart forinden gennemgået med flyttefolkene og underskrevet af disse. Under den fortsatte instruktion forlod en flyttemand imidlertid gruppen uset, og gik i gang på egen hånd. Han valgte at køre palleløfteren ind foran magneten for at vende den - BANG! 65 kg jern var fløjet op i hoftehøjde, og sad nu urokkeligt fast på magneten med et træk på ca. 400 kg. Lykkeligvis kom ingen i klemme.

MR snitbilleder af hovedet set forfra (fra Wikipedia)

Foredrag om MR-sikkerhed fra Basiskurset 2010

Nedenfor er indlæg vedrørende MR-sikkerhed fra DSMMRs Basiskursus…
MR snitbilleder af hovedet set forfra (fra Wikipedia)

Human ultra-højfelts skanning til Danmark

En bred kreds af ansøgere har sidst i juni 2010 modtaget en…
MR snitbilleder af hovedet set forfra (fra Wikipedia)

Årlig sikkerheds-updates ved DSMMR forårsmøder

I 2009 havde DSMMRs forårsmøde fokus på MR-sikkerhed. Der var god respons til dette vigtige emne, og indtil videre har bestyrelsen således besluttet at sætte en årlig sikkerheds-update på programmet for forårsmøde.

I 2010 leveredes sikkerheds-foredraget af fysiker Søren Haack.

I 2011 holdt Helle Juhl Simonsen oplæg om blandt andet erfaringer med sikkerhedsundervisning på Glostrup Hospital.

I 2012 fortalte Bente Sonne Møller om bl.a. tandproteser og utilsigtede hændelser.

MR snitbilleder af hovedet set forfra (fra Wikipedia)

Indlæg om sikkerhed fra forårsmødet 2009

På selskabets forårsmøde i Ebeltoft afholdtes en række foredrag…
MR snitbilleder af hovedet set forfra (fra Wikipedia)

MR-skanning kort fortalt

MR-skanning er baseret på Magnetisk Resonans, hvor det udnyttes…