I 2004 blev et EU arbejdsmiljødirektiv for arbejde i elektromagnetiske felter vedtaget med store utilsigtede konsekvenser for MR-skanning. Sidst i 2012 blev der efter en første positiv afstemning udsigt til at sagen kan landes forsvarligt, men intet er endnu sikkert. Efter vedtagelsen blev direktivets implementering udskudt fordi der er bred enighed om (også blandt lovgiverne) at MR bruges fornuftigt, og ikke har skadelige effekter for patienter eller ansatte. DSMMR har sammen med Dansk Radiologisk Selskab, LVS og en lang række andre europæiske brugerorganisationer og patientforeninger arbejdet aktivt for at undgå at direktivet giver dårligere diagnostik og større omkostninger. Blandt andet er de danske beskæftigelses- og sundhedsministre kontaktet, og delvis beroligende svar modtaget. Der er under det danske EU formandsskab startet en positiv udvikling som siden er fortsat. Den går i retning af en betinget undtagelse for MR-skanning, -udvikling og -vedligehold, hvilket er passende, da de utilsigtede konsekvenser er alvorlige, og da der allerede er passende regler, som fuldt ud beskytter MR-personale mod helbredsmæssige konsekvenser. Selv hvis revideret direktiv som ventet vedtages med delvis MR-undtagelse, er det meget usikkert hvordan den udmøntes i medlemslandene. Næste EU afstemninger vil ske i marts/april 2013. MR-ansatte og patienter opfordres stadig til at udtrykke støtte via elektronisk underskriftindsamling for uhindret sikker brug af MR.